Γεννήθηκε  30 Ιουνίου 1980, κατοικεί στην Καλλιτεχνούπολη από το 1986. Σήμερα είναι στέλεχος βιομηχανίας παραγωγής ρητινών και βιοκαυσίμων. Έχει εργαστεί με επιτυχία σε επιχειρήσεις εστίασης ,οργάνωσης εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων αλλά και ως ηθοποιός .

Απόφοιτος Γενικού Λυκείου Ραφήνας , με πτυχία ανώτερης δραματικής σχολής, Διοίκησης Επιχειρήσεων , Αγγλικών και Γερμανικών.

Είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής – υπεύθυνος αθλητισμού ,αντιπρόεδρος της επιτροπής λαϊκών αγορών , μέλος Επιτροπής Μάρκετινγκ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.