Ο Τάσος Σταυρίδης κατοικεί τα τελευταία χρόνια στην άνω Διώνη και είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και κάτοχος master του Πολυτεχνείου Πατρών.

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως Πολιτικός Μηχανικός από το 1998, σε μελέτες και κατασκευές ιδιωτικών και δημοσίων έργων, έχοντας περαιώσει πλήθος σύνθετων τεχνικών έργων.

Είναι μέλος Τ.Ε.Ε. και πλειοψηφικός μέτοχος σε εταιρία που ασχολείται με εμπόριο software και hardware.