Προσβλέπουμε

σε ένα Δήμο, φωτεινό και δημιουργικό, όπου οι υποδομές, οι σχεδιασμοί, οι παρεμβάσεις, οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες του, συμβάλουν σε
έναν μόνο σκοπό, την όσο γίνεται πιο ευτυχισμένη ζωή των κατοίκων του.

 

Αποδεχόμαστε

τη λογική της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των παιδιών
μας και των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους.

 

Σεβόμαστε 

το παρελθόν και την ιστορία μας χωρίς να γυρίζουμε την πλάτη στο μέλλον και την εξέλιξη.

 

Πιστεύουμε

σε ένα μοντέλο ισορροπημένης, ήπιας ανάπτυξης που χωράει μέσα όλη την κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς.

 

Σχεδιάζουμε

το Δήμο του μέλλοντος μας, μαζί με τους πολίτες του, με την ενεργή συμμετοχή τους στα κέντρα λήψεις των αποφάσεων. Τίποτα δεν
γίνεται για λογαριασμό τους χωρίς την έγκρισή τους.

 

Φροντίζουμε

το φυσικό περιβάλλον, θωρακίζοντας ταυτόχρονα το Δήμο μας από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που τόσο ακριβά πληρώνει ο τόπος
μας.

 

Επιδιώκουμε

ένα λιμάνι οργανικά δεμένο με τη ζωή της πόλης, με οριοθετημένο ρόλο και πλαίσιο ανάπτυξης, που δεν θα ακυρώνει τις απαιτήσεις
για υψηλή ποιότητα ζωής των κατοίκων.

 

Επιμένουμε 

στην πλήρη απόδοση της χερσαίας ζώνης στους δημότες, και την ήπια ανάπτυξη των παραλιών, μακριά από παρεμβάσεις που θα αλλοιώνουν τη
φυσική ομορφιά τους.

 

Επιθυμούμε 

μια πόλη που να αναπνέει ελεύθερα, με συστηματικές παρεμβάσεις στο κυκλοφοριακό και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης, στην προοπτική της
έλευσης του Προαστιακού και της Αττικής οδού.

 

Υλοποιούμε

 ένα δήμο με αυτονόητες υποδομές, με τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων, προηγμένες μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων, με αναπτυγμένη
οικολογική συνείδηση.

 

Ονειρευόμαστε

 ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δήμο, με αναπτυγμένες υποδομές αθλητισμού, πολιτισμού και εκπαίδευσης, με υπηρεσίες με ισχυρά κοινωνικά
αντανακλαστικά, που ενσωματώνει τις ψηφιακές εξελίξεις, και την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία.