ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η Παρασκευή Χρήστου γεννήθηκε, δραστηριοποιείται και μεγαλώνει τα παιδιά στην
Ραφήνα. Μετά τις σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, ανέπτυξε επαγγελματική
δράση στον ιδιωτικό τομέα, ως ελεύθερη επαγγελματίας και επιχειρηματίας στο
Πικέρμι και σήμερα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στις πωλήσεις ακινήτων.
Συμμετέχοντας ενεργά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και την ενασχόλησή τους
με τον αθλητισμό, βιώνει κοινωνικά όλο το φάσμα των λειτουργιών της πόλης.
Διετέλεσε το 2013-2014 Αντιδήμαρχος με ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων στις κοινωνικές
υποθέσεις (Υγεία, Παιδεία, Αδέσποτα Ζώα, Κοινωνικές υπηρεσίες).