Ονομάζομαι Μαρία Τσέρμου και είμαι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Έχω συμμετάσχει στη διεκπεραίωση μελετών Κτηματολογίου, Σήμανσης – Ασφάλισης, οδοποιίας και υδραυλικών έργων. Είμαι Δημοτική Σύμβουλος Ραφήνας – Πικερμίου και έχω ασχοληθεί εθελοντικά με την παροχή αρωγής στην κάλυψη των αναγκών των πυροπλήκτων της περιοχής. Πλέον εργάζομαι στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής Αττικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.Α.Α) του Υπουργείου Υποδομών και μεταφορών, που συγκροτήθηκε για τους πυρόπληκτους.